Statistieken
wikii.jpg

Link: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

Grafiek: Aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ): VDAB. (2018). Werkloosheid Basisstatistieken. Vlaanderen: Arvastat.

Trefwoord "Statistieken werkloosheid" op Google.

Link: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR-Arbeidsmarkt.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Grafiek: Bevolking (15-64 jaar) naar socio-economische positie: Vlaamse Overheid. (2016). Overzicht van 1 gebied: Vlaams Gewest. Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid.

Trefwoord "Statistieken arbeid" op Google.

link: https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/rapport_toekomstverkenningen_arbeidsmarkt_2050_steunpunt_werk_2017_01.pdf

Grafiek: uittrede uit de arbeidsmarkt

Trefwoord: "arbeidsmarkt" op werk.be

Link: https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/buitenlandse-herkomst

Grafiek: personeelsleden van buitenlandse afkomst

Trefwoord: statistieken welzijn op het werk

Link: https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsleden-met-een-handicap-chronische-ziekte

Grafiek: personeelsleden met een handicap of chronische ziekte

Trefwoord: statistieken welzijn op het werk

Link: https://www.stoppestennu.nl/feiten-en-cijfers-pesten-op-het-werk-0

Grafiek: factsheet op basis van rapport pesten op het werk

Trefwoord: statistieken pesten op het werk

Link: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid

Grafiek: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar geslacht.

Trefwoord: statistieken arbeid mannen en vrouwen.

Link: https://www.1819.brussels/nl/blog/belgie-behoort-tot-de-top-10-voor-thuiswerk

Grafiek: thuiswerkende werkgever volgens land.

Trefwoord: statistiek werkende mens.

Link: https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-arbeidsmarkt#9d1f011e-8d98-423d-b8b2-37c486fcf0d6

Grafiek: Gradatie van tevredenheid met diverse aspecten van de job, in %

Trefwoord: statistiek arbeidsorganisatie

Link: https://www.dynamstat.be/files/cijfers/nl/G1a_ned.pdf

Grafiek: Jobcreatie en -destructie naar werkgeverstype

Trefwoord: statistiek arbeidsmarkt

Link: https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-nederlandse-sectoren/

Grafiek: Groei aantal banen in 2018

Trefwoord: statistiek arbeidsgroei