Specialistenlijst
wikii.png

Albert Bandura
Canadees psycholoog, bekend geworden als de grondlegger van de sociaal-cognitieve leertheorie en heeft ook gewerkt aan het begrip morele ontkoppeling.

Alfonsus Trompenaars
Nederlandse organisatietheoreticus, managementconsultant en auteur op het gebied van interculturele communicatie. Hij staat bekend om de ontwikkeling van Trompenaars’ model van nationale cultuurverschillen.

Arnold B. Bakker
Professor arbeids- en organisatie psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vroeger lid van EAWOP.
Onderzoekt voornamelijk zijn eigen opgestelde en internationaal getoetste JD-R Model (Job Demands-Recources), flow, bevlogenheid en intrapersoonlijke sterktes op de werkvloer. Samen met Shaufeli ontwikkelde hij ook de Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES)

Michael Bond
Is een sociaal-psycholoog. Hij deed onderzoek naar waarden in Azië.

Jan de Jonge
Professor arbeids- en sportpsychologie aan de Universiteit van Technologie in Eindhoven. Ook is hij werkzaam als professor HRM & gedrag in organisaties in Groot-Brittannië en Zuid-Australië.
Zijn oeuvre van publicaties telt al boven de 300. Hij ontwikkelde het uitgebreid en internationaal empirisch getoetste DISC-R Model (demand-induced strain compensation recovery)

Edward Hall
Edward Hall was een Amerikaanse antropoloog en intercultureel onderzoeker.

Hackman en Oldham
Hackman en Oldham hebben een Motivatiemodel ontworpen. Hierin benoemen ze vijf kerndimensies van het werk die bepalend zijn voor de motivatie en daarnaast drie persoonlijke kenmerken die als moderator de samenhang tussen kerndimensies en uitkomsten beïnvloeden.

Geert Hofstede
Wereldberoemde Nederlandse organisatiepsycholoog.

Jeroen Jansens
Geesteswetenschappen Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde.

Edwin A . Locke
Amerikaanse psycholoog die een pionier was in het stellen van doelen. Locke is de meest gepubliceerde organisatiepsycholoog in de geschiedenis. Hij heeft de begrippen “werkmotivatie” en “werktevredenheid” in de kijker gezet.
Hij heeft twee theorieën geformuleerd: The Goal Setting Theory en Prime Mover Theory.

David Clarence McCelland
Amerikaanse psycholoog, bekend om zijn werk over motivatie “Need Theory”.
Hij beweerde dat motivatie “een terugkerende zorg is voor een doeltoestand of -voorwaarde zoals gemeten in fantasie, die het gedrag van het individu stuurt, regisseert en selecteert".

Michael Minkov
Michael is Professor van Cross-Cultural bewustzijn en organisatorisch gedrag bij International University College, Bulgarije.

Edgar Schein
Een voormalig professor aan de MIT Sloan School of Management.

Wilmar Shaufeli
Professor arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht & professor onderzoek aan de Universiteit Leuven (KU Leuven)
Hij publiceerde al meer dan 400 wetenschappelijke artikels en een uitgebreide lijst boeken waarvan sommige in meerdere talen zijn uitgebracht.
Expert op het gebied van Burn-Out maar ook de tegenpool: workaholics.

Professor Shadid
Assistant Professor & Assistant Professor.
Houdt zich bezig met de verschillende geloven. Hij constateert een ware islamfobie.

Michiel Tempelaar
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Jac van der Klink
Vanaf 1980 tot 1998 was hij werkzaam als huisarts, arts in de tropen, bedrijfsarts en consultant. Vanaf 1998 is hij werkzaam geweest bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de effectiviteit van interventies bij psychische problematiek in het werk. Vanaf 2006 hield hij zich als hoogleraar Sociale geneeskunde, arbeid en gezondheid aan de RU Groningen bezig met psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in werk. Tilburg University heeft Jac van der Klink per 1 oktober 2014 benoemd op de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.

Pieter Verhoeven
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Henk Wijtze Volberda
Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Carin Wormsbecher
Is de directeur van Drukkerij Wedding in Harderwijk. Zij kijkt naar de kwaliteiten van de werknemers.

Raymond Bernard Cattell
Psycholoog die vooral bekend is geworden door zijn psychometrisch onderzoek. Hij probeerde de persoonlijkheid op een chemische manier te benaderen.

Donaldson-Feilder
Ze is een specialist in de organisatiepsychologie, positieve en gezondheidspsychologie.

Mintzberg
Henry Mintzberg is een Candadees managementwetenschapper. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van organisatiestructuren en organisatie – ontwerp ( organisatiekunde ).

Hackman en Oldham
Hackman en Oldham ( 1974, 1975 ) ontwikkelden de Job Diagnostic Survey. Dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst om al de variabelen van het model te meten. Op basis van deze vragenlijst werd het model getoetst. Bovendien stellen Hackman en Oldham voor om een motiverende potentiële score te bepalen door het product te maken van de feedback, de autonomie en het gemiddelde van variatie, identiteit en belang. Deze motiverende po- tentiële score is een indicatie van de motiverende mogelijkheden die uitgaan van de taakkenmerken.

Senge
Peter Michael Senge is een Amerikaanse wetenschapper op het gebied van kennismanagement, en directeur van het Center for Organizational Learning aan de MIT Sloan Schoo of Management. Hij schreef het boek “ De vijfde discipline “. Het boek beschrijft vijf essentiële disciplines : persoonlijk meersterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken,