Organisatielijst

CGB= De commissie Gelijke Behandelig

Contactgegevens:
(030) 888 38 88 of vanuit het buitenland +31 30 888 38 88
E-mail:
ln.nethcernesnem|ofni#ln.nethcernesnem|ofni
Nederland

Algemene werking:
Heeft een inventarisatie van discriminatie op de werkvloer op grond van ras, seksuele gerichtheid, handicap en chronische ziekte, leeftijd en geslacht.

Doelgroep:
Mensen die niet gelijk worden behandeld wegens hun diversiteit.

De innovatieve arbeidsorganisatie

Doelgroep:
Werknemers met uitdagende jobs die gestimuleerd moeten worden.
Er zijn zeven principes die deze organisatie hanteren:
1. Medewerkers zien hun takenpakket als een logisch samenhangend geheel
2. Medewerkers beschikken over voldoende autonomie
3. Medewerkers hebben voldoende contact met hun collega’s
4. Medewerkers hebben organiserende taken
5. Medewerkers hebben afwisselende taken
6. Medewerkers krijgen voldoende informatie
7. Er wordt beroep gedaan op de reflectiemogelijkheid van de medewerkers

Contact: Helena De Clerq (Agentschap Overheidspersoneel

European Association of Work and Organisational Psychology (EAWOP)

algemene werking:
Gericht op contributie tot de vooruitgang in de ontwikkeling van onderzoek en uitvoering in het werkveld van A&O psychologie door middel van de organisatie van verschillende activiteiten, conferenties, etc.. Ook is dit een organisatie die communicatieverbindingen aanlegt en onderhoud in het netwerk van het werkveld.

doelgroep:
Alle organisaties en personen werkzaam in het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie.

contact:
van de administratieve secretaresse:
uminita Patras
Phone: +34 684030969
E-mail: gro.powae|nimda#gro.powae|nimda
IDOCAL, University of Valencia
Blazco Ibañez, 21
46010, Valencia, Spain

Groep INTRO

Algemene werking:
De belangrijkste richtlijnen van deze organisatie zijn persoonlijke begeleiding van de doelgroep en kracht van een groep waarin je ervaringen deelt

Doelgroep:
jongeren/werkzoekenden, werknemers en werkgevers

Contact:
Filips van de Elzaslaan, 35, 8500 Kortrijk
Telefoon: 0473 53 34 91
Online: http://www.groepintro.be
E-mail: eb.ortnipeorg|sinek.ycnan#eb.ortnipeorg|sinek.ycnan

Hestia Arbeids(zorg)centrum Hestia
Na een kennismakingsgesprek geeft de coördinerend geneesheer goedkeuring. Na een proefweek volgt een evaluatie waarna in samenspraak een individueel werkschema of trajectplan wordt opgesteld voor werknemers die moeilijkheden ondervinden op de werkvloer.

Intromart GFK

Algemene werking:

GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoekexperts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten. Het GfK panel is een online platform van 100.000 'onderzoekers' die dagelijks bijdragen aan hun doel om betrouwbare markt- en consumenteninformatie te leveren.

Contactgegevens:

https://gfkpanel.nl/home.html
Hierop kan je je aanmelden en dan contacteren ze je via mail.

Doelgroep:
Iedereen die graag zelf onderzoek wil voeren.

KLM

Contactgegevens:
Tele: +31 20 649 0787
Nederland

Algemene werking:
Bevorderen van de acceptatie en het respect voor medewerkers van alle seksuele geaardheden en seksuele identiteit.

Doelgroep:
Mensen met een verschillende seksualiteit geaardheid en identiteit.

Mentor vzw
Algemene werking:

Mentor vzw is een vereniging zonder winst die instaat om bedrijven te helpen bij outplacement, nieuwe aanwervingen. Ze helpen ook de werkzoekenden. Ze bieden cursussen en opleidingen aan. Ze zijn gevestigd in West Vlaanderen.

Contactgegevens:

Ward Saver
Tel: 056 23 72 80
Fax 056 26 44 35
Mail: eb.wzvrotnem|ofni#eb.wzvrotnem|ofni

Doelgroep:

Bedrijven die nieuwe werkkrachten zoeken of mensen die nieuwe werkgelegenheid zoeken.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Algemene werking:

Gezondheidsinstituut NIGZ ondersteunt professionals en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering. Met als focus gezondheidsbevordering en brug naar de praktijk richt het NIGZ zich op diverse doelgroepen, thema's en settings, ondergebracht in drie inhoudelijks clusters: Jeugd, Zorg & Wijk en Kennis & Kwaliteit. Daarnaast is er het programma Donorvoorlichting.

Contactgegevens:

Trompsingel 37b, Groningen, Nederland
Tel: 31 (0)50 - 312 6226

Doelgroep:

Gezondheidsbevordering

Nederlands Voedingscentrum

Algemene werking:

In Nederland wordt al sinds 1941 voorlichting gegeven over goed eten door het Voedingscentrum (dat toen nog Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad heette). Sindsdien is er veel veranderd. Het aanbod van eten en drinken is enorm gegroeid: op steeds meer plekken kun je voedsel de hele dag door kopen. Juist in deze tijd is voorlichting nodig over wat goed eten is. Daarvoor krijgen ze voor 100% subsidie vanuit de overheid. Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het bekende voorlichtingsmodel Schijf van Vijf is één van de manieren om voorlichting te geven, maar het Voedingscentrum doet veel meer.

Contactgegevens:

Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 85700
2508 CK, Den Haag

Doelgroep:

Iedereen die voorlichting over voeding wenst te krijgen.

TNO

wat?

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

Contactgegevens?

088 866 00 00
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Doel en doelgroep?

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De missie van TNO is mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken

VDAB
Doel: elke werkzoekende helpen bij het vinden van een passende job. De VDAB verzamelt alle vacatures van werkgevers en zoekt daarvoor de geschikte sollicitanten.

Wordplace pride

Contactgegevens:
Tel. + 31 (0) 634 0566 04
Email: gro.edirpecalpkrow|ofni#gro.edirpecalpkrow|ofni
Chamber of Commerce Amsterdam
nr 34 294 570
Amsterdam,Lijnbaansgracht 298,
1017 RN Amsterdam,
The Netherlands

Algemene werking:
Streven naar grotere zichtbaarheid, acceptatie en waardering van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen op de werkvloer en in de samenleving.

Doelgroep:
Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen.

Greate Place to Work Institute

Contactgegevens
Het instituut heeft vestigingen in vele landen.

Algemene werking
Jaarlijks worden tientallen nationale en internationale lijsten gepubliceerd van de best workplaces. De plaats van een organisatie op zo’n lijst wordt vooral bepaald door de score van de organisatie op de Trust Index. Die Index is gebaseerd op een vragenlijst waarin medewerkers hun vertrouwen ( trust ) in de organisatie aangeven.

Resato

Contactgegevens
Adres :
Duitslandlaan 1, 9403 DL Assen, Nederland
Provincie Drenthe

Email :
moc.otaser|ofni#moc.otaser|ofni
moc.otaser|ofni#moc.otaser|ofni

Tel :
+31 (0) 505 016 877

Algemene werking
Resato is een bedrijf dat hogedruksystemen maakt. De nieuwe eigenaars waren van het gedacht hier een nieuwe lerende organisatie van te maken waarin medewerkers eigen ideeën voor verbeteringen inbrengen, en een cultuur bestaat van samenwerking en respect voor vakmanschap.
Ze probeerden dit onder andere te bereiken door hun managers te trainen in coachend leiderschap, en ook doormiddel van individuele coaching. Het interne logistieke proces is conform het systeemdenken voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Medewerkers kregen de kans om mee te denken, ze kregen veel autonomie