Bronnenlijst
wikiiii.png

Vic de Vreeze
1. (2017) Jaarlijkse arbeidsmarktindicatoren volgens leeftijd en geslacht – absolute en relatieve cijfers. [Excle bestand] België: be.STAT. geraadpleegd via www.statbel.fgov.be
2. (2018). Werkzaamheid volgens leeftijd [Excel bestand]. Het rijk, de gewesten en de EU: Eurostat. Geraadpleegd via www.werk.belgie.be
4. Aalbers, T., & De Lange, A.H. (2013). De brain aging monitor als interventie. In A.H. de Lange, & B.I.J.M. van der Heijden (Red.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen (pp. 405-438). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
5. Aalbers, T., & De Lange, A.H. (2013). De brain aging monitor als interventie. In A.H. de Lange, & B.I.J.M. van der Heijden (Red.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen (pp. 405-438). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
6. Aalbers, T., & De Lange, A.H. (2013). De brain aging monitor als interventie. In A.H. de Lange, & B.I.J.M. van der Heijden (Red.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen (pp. 405-438). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
7. Adams, G.A., & Beehr, T.A. (Eds.). (2003). Retirement: Reasons, processes, and results. New York: Springer.
8. Anstey, K.J., Mack, H.A., & Cherbuin, N. (2009). Alcohol consumption as a risk factor for dementia and cognitive decline: Meta-analysis of prospective studies. American Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 542-555.
9. Arts, K., & Otten, F. (2013). Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar. CBS, Sociaaleconomische Trends, oktober, 04. Gedownload op: www.cbs.nl/nl-NL/menu/ themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4020-wm. htm
10. Aukje, Van Sloten, Guurtje, & Van de Ven, Cristel. (2017). Anders Werken : Vijftig verhalen over sociale innovatie (Pamflet 2.NL). Leiden: Sinds 1883.
11. Bouman, J. (2002). Het organiseren van bedrijfsevenementen: Een praktische handleiding(Communicatie Memo 26). Deventer: Kluwer.
12. Bouman, J. (2002). Het organiseren van bedrijfsevenementen: Een praktische handleiding(Communicatie Memo 26). Deventer: Kluwer.
13. Burn-out. (2003). Hilversum: Ndl 2.
14. CBS. (2013). Stijgende arbeidsparticipatie en verminderde uittreding van ouderen.
15. CBS. (2013). Stijgende arbeidsparticipatie en verminderde uittreding van ouderen.
16. Codex over het welzijn op het werk (28 april 2017). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 60905
17. Coffeng, J.K. (2014). A worksite social & physical environmental health program: A (cost-) effectiveness study. Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam.
18. Dam, K. van; Vuuren, T. van; Heijden, B.I.J.M. van der. (2016). De duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een overzicht. Gedrag en Organisatie, vol. 29, iss. 1, pp. 3-27
19. Damen, Marc A.W, Sanders, Jos M.A.F, & Van Dam, Karen. (2013). Leve lang leren : Het effect van een positieve leerervaring op de self-efficacy van laagopgeleiden. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., No:29(Iss:4), In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., 29 (2013) 4 ; p. 376 - 390.
20. De Lange, A., & Van der Heijden, Beatrice. (2013). Een leven lang inzetbaar?: Duurzame inzetbaarheid op het werk : Interventies, best practices en integrale benadering. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
21. De Vos, A. (2016). Loopbanen in beweging: 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid. Leuven: Acco.
22. De Witte, H. (2006). Bevlogenheid: Werkbeleving omgezet tot motivatie. Lezing op de HR Days van De Post Maastricht, Nederland.
23. Dewingaerden, Britt, Vleugels, Sofie, Van den Heuvel, Ellen, Brys, Elien, Van den Broeck, Nick, & Dilliën, Lotte. (2010). Levensfasebewust personeelsbeleid: Seminariedeel. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
24. Ducheyne, David, & Vander Sijpe, Frank. (2013). Mijn werk. Maatwerk : Jobs bouwen rond mensen. Tielt: Lannoo
25. Economische Trends nr. 04. Gedownload op: www.cbs.nl/NR/rdonlyres/71492987-A413-
26. European test user standards: for test use in work and organisational settings.
Klug, A., Hokanen, H. Bartram, D. Nielsen, S. Gonález-Romá V. (2005). European test user standards: for test use in work and organisational settings. [Guidelines] . Granada: EFPA.
27. Hellemans C., van der Linden J. (2013). De VOW/QFT: een vragenlijst om de werkbaarheid en de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers te evalueren. Over.Werk, 23(1). 94-100
28. Heylen, G. (2012). Leeftijdsbewust personeelsbeleid: Een duurzame toekomst voor elke generatie. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
29. Janssens, R. (12 november 2018) Bootcamp betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid 2019. Agoria, 0.
30. Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (1 juli 2006). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 37425.
31. koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van artikel artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk (26 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 81891.
32. koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (24 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 66138.
33. Lewin, K. (1939). Field theory and experiment in social psychology: Concepts and methods. American Journal of Sociology, 44, 868-896.
34. Lewin, K. (1939). Field theory and experiment in social psychology: Concepts and methods. American Journal of Sociology, 44, 868-896.
35. Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
36. Montizaan, Raymond. & van Vuuren, Tinka. (2014). Krimp van organisaties en psychische disbalans. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken 30 (2014) 2. p. 158-174.
37. Nauta, A., De Bruin, M.R., & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. Hoofddorp: TNO. Gedownload op: www.tno.nl/ downloads/v-191_de_mythe_doorbroken.pdf
38. Nauta, A., De Bruin, M.R., & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. Hoofddorp: TNO. Gedownload op: www.tno.nl/ downloads/v-191_de_mythe_doorbroken.pdf
39. Nederland 2 $$QNederland 2. (2013). Jong en burn-out (Spraakmakende zaken). Hilversum: Nederland 2.
40. Petri, C, & Bouman, J. (2000). Druk, druk, druk..: Over spanning en stress (Mens en bedrijf). Zaltbommel: Thema.
41. Salanova, M., Schaufeli, W.B., Xanthopoulou, D., & Bakker, A.B. (2010). The gain spiral of resources and work engagement: Sustaining a positive worklife. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 118-131). New York: Psychology Press
42. Schaufeli W. B. (2003) Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. The handbook of work and health psychology, 2, 282-424.
43. Schaufeli, W., & Bakker, A. (2013). Burnout en bevlogenheid. In W. Schaufeli, & A. Bakker (Red.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 305-322). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
44. Schaufeli, Wilmar, & Bakker, AB. (2013). Burnout en bevlogenheid. In De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 305-322). Bohn Stafleu van Loghum; Houten.
45. SER. (2009). Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
46. Super, D.E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 13, 282-298.
47. Super, D.E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 13, 282-298
48. Sustainable employability in shiftwork: related to types of work schedule rather than age.
Peters, V., Engels, J.A., de Rijk, A.E. et al. Int Arch Occup Environ Health (2015) 88: 881
49. Thijsen, A., Wiegersma, S.B., Deeg, D.J.H., & Janssen, F. (2014). Leeftijd is meer dan een getal: Subjectieve leeftijd en subjectieve levensverwachting onder Nederlandse ouderen. CBS, Bevolkingstrends, januari 2014
50. Van Dam, K., Kemps, S., & Van Vuuren, T. (2016). Sustainable employment: The importance of an age-supportive work context. International Journal of Human Resource Management (in druk)
51. Van der Heijden, B.I.J.M., Gorgievski, M.J., & De Lange, A.H. (2015). Learning at the workplace and sustainable employability: A multi-source model moderated by age. European Journal of Work and Organizational Psychology, online first.
52. Van der Klink, J.J.L., Bultmann, U., Brouwer, S., Burdorf, A., Schaufeli, W.B., Zijlstra, F.R.H., & Van der Wilt, G.J. (2011). Duurzame inzetbaarheid: Werk als waarde. Gedrag & Organisatie, 24, 342-356.
53. Van der Lienden, S. (2018). Hoe inzetbaarheid van medewerkers duurzaam maken? Een positieve benadering voor jong en oud. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.
54. van Houten G., Akkerman A., Sluiter R., Jansen G., Vermeylen G. (2016). Directe en indirecte werknemer participatie in Europa. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 32(2). 138-156.
55. Van Ruysseveldt, J oris, De Witte, Hans, & Smulders, Peter. (2009). Bevordert een intrinsieke arbeidsoriëntatie de bevlogenheid en arbeidstevredenheid? Gedrag En Organisatie, 22(3), 177-199.
56. Van Vuuren, Tinka, & Klein Hesselink, John. (2011). Nieuwe zelfstandigen en onzekerheid over de arbeidsplaats. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken, 27 (2011), p. 284-305.
57. Van Vuuren, Tinka. (2013). Duurzaam aan het werk. Gerōn : tijdschrift over ouder worden en maatschappij (15, 3). p. 9-11
58. Vansteenkiste S., Herremans W. (2015). Over werkzaamheid & loopbanen 50/55-plussers. Over.Werk. 25(1), 102-107.
59. Verhoest, P. (04 december 2018) tevreden medewerkers doen graag hun werk, zijn minder ziek en meer geëngageerd, HRmagazine, 0.
60. Verhoest, P. (27 november 2018) Duurzame inzetbaarheid. HRmagazine, 0.
61. VRT. Één $$QVRT. Één. (2012). Burn-out (Koppen). Brussel: VRT : Eén.
62. VSO, SCO, & BZK. (2010). De grote uittocht: Vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectoren. Den Haag: Verbond Sectorwerkgevers Overheid, Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
63. Vuori, J., Blonk, R. & Price, R. H. (2015). Managing Work Transitions and Health throughout the Life Course. Springer, Dordrecht
64. Warr, P. (2001). Age and work behaviour: Physical attributes, cognitive abilities, knowledge, personality traits and motives. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 16, 1-36.
65. Westendorp, R. (2014). Oud worden zonder het te zijn: Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam: Atlas.
66. Wet betreffende het generatiepact (23 december 2005). Kanselarij van de eerste minister, 57266
67. Zacher, H., & Frese, M. (2009). Remaining time and opportunities at work: Relationships between age, work characteristics, and occupational future time perspective. Psychology & Aging, 24, 497-493.

Kayley Dhondt:

Boey, K., & Lambrechts, M. (1998). Een beloftevolle organisatiekunde? Filosofie : Tweemaandelijks Tijdschrift Van De Stichting Informatie Filosofie., 19-23.

BRT. Uitzending door derden. (1993). Automatiseren op mensenmaat (ACV-informatief). Brussel: Algemeen Christelijk Vakverbond.

DBEW. (02/10/2018). Personeel OCMW tevreden over job. HLN+.

De Grip, A., Van Loo, J. & Sanders, J. (1999). Employability in bedrijf. Naar een employability index voor bedrijfssectoren. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Deursen, C. van & Koenders, P. (2007). Een gezonde leefstijl geeft een lager verzuim. ESB, 27 juli 2007, 468-470.

Fekke, Y. J., Geuskens, G. & Oude Hengel, K. (2009). Oudere werknemers en langer doorwerken: TNO.

Gielen, I. (2005). Arbeidskwaliteit?!: Een onderzoek naar arbeidskwaliteit bij begeleiders in een voorziening voor personen met een mentale handicap. Hasselt: KHLim, departement Sociaal-Agogisch Werk.

Grayson D. (1992) Assessing Work Organisation Needs in the Light of New Technology. In: Pornschlegel H. (eds) Research and Development in Work and Technology. Physica-Verlag HD.
Hellings, S., & Delagrange, H. (2009). Nieuwe vormen van werkorganisatie bij ondernemingen met minder dan tien werknemers : Trends 2004-2007. Brussel: SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).

Hildebrandt, V, Proper, K, & Van den Berg, R. (2000). Cesar-therapie tijdelijk effectiever dan standaardbehandeling door de huisarts bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten; gerandomiseerd, gecontroleerd en geblindeerd onderzoek met 1 jaar follow-up. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 144 (2000) 47, p. 2258-2264.

Hildebrandt, V.H., Simons, M., Verheijden, M.W. (2007). Sporten via het werk raakt in: steeds meer werkgevers voeren actief leefstijlbeleid. Arbo, 5, 34-36.

Jans, M., Verheijden, M., Hendriksen, I. & Hildebrandt, V. (2006). Nederlander weet eigen conditie slecht in te schatten; resultaten NGT 2005. TNO rapport KvL/P&Z2006.052. Leiden: TNO.

Kindt, G. (1941). De natura et vi obligandi potestatis dominativae superiorum religiosorum / (Universitas Catholica Lovaniensis. Dissertationes ad gradum doctoris in Facultate theologica consequendum conscriptae. Series 1 114). Leuven: K.U.Leuven. Bijzondere faculteit Kerkelijk recht.

Kuipers, H., Van Amelsvoort, P., & Kramer, E.H. (2018). Het nieuwe organiseren: Alternatieven voor de bureaucratie (Derde, volledig herziene druk ed.). Leuven: ACCO.

Nikfar, S., Kharabaf, S. (2014). International Labor Organization. Elsevier: Encyclopedia of Toxicology, p. 1075-1076.

Overbeek, K. van, Bakker, I., Proper, K.I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatig alcoholconsumptie. TBV, 14, 197-154.

Overbeek, K. van, Bakker, I., Proper, K.I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van rookgedrag. TBV, 14, 149-154.

Posch, T. (1999). Werkplaatsinrichting keuze productiestructuur complexe zaak product of proces. MB Metaalbewerking : Vaktijdschrift Voor Machines, Gereedschappen En Techniek Voor De Metaalbewerking., (1999) nr. 9, p. 34 - 37.

Proper, K.I., Bergstra, B., Bakker, I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen. TBV, 14, 103-108.

Proper, K.I. & Hildebrandt, V.H. (2004). De kosten en baten van bedrijfsbewegings-programma’s. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 17, 8-13.

Proper, K., Staal, B., Hildebrandt, V., Beek, van dern A. & Mechelen, van, W. (2002).

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health., Vol. 28, No. 2 (April 2002), p. 75-84.

Proper, K.I, Staal, J.B, Hildebrandt, V.H, & Van Mechelen, W. (2000). Het effect van bedrijfsbewegingsprogramma's op bedrijfsgebonden uitkomstmaten: Een systematische literatuurstudie. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen., Jrg. 78 (2000) nr. 8, p. 472-478.
Redactie MT. (04/07/2018). Gemengde gevoelens over je baas komen je prestaties niet ten goede. https://www.mt.be/.

Riedel, J., Lynch, W., Baase, C., Hymel, P. & Peterson, K.W. (2001). The effect of disease prevention and health promotion on workplace productivity: a literature review. American Journal of Health Promotion, 15, 167-191.

Saari, L.M. & Judge, T.A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource Management, 43, 395-407.

Sanders, J. (2016). Vraag en aanbod van arbeid; Activering, Loopbanen, Motivatie en welzijn, Competenties, Doelgroepen. Over.werk : Tijdschrift Van Het Steunpunt WSE., No:26(Iss:2).

Sanders, J., Blonk, R., Geuskens, G., & De Grip, A. (2015). Achter de feiten aan leren: Helpt scholing oudere werknemers te herstellen van kennistekorten ? Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., 31 (2015) 3 ; p. 292-313.

Sanders, J., Ybema, J. F., Jans, M. & Hildebrandt, V. (2010). Actief leefstijlbeleid in de arbeidsorganisatie: Werkt het? Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., No:26 (Iss:1), p. 59-74.

Schippers, R. (1962). De gezagsverhouding in het maatschappelijk werk en de vrijheid van het individu (Natioanel Raad voor Maatschappelijk Werk. Publikatie 29). 's-Gravenhage: Nationale raad voor maatschappelijk werk.

Scianna, C., Niccolini, F., Bianchi, C.N. & Guidetti, P. (2018). Applying organization science to assess the management performance of Marine Protected Areas: An exploratory study. Journal of Environmental Management. Volume 223, p. 175-184.

Sels, L. (1997). Het einde van de arbeidsdeling in zicht? Consequenties voor het concept 'klasse'. Tijdschrift Voor Sociologie, 11-36.

Sisk, O. (1994). Arbeidskwaliteit : Literatuurstudie en een situering van een onderzoek naar de arbeidskwaliteit in de welzijnssector (het VEVAK-project). S. n. Leuven: S.n.
Sorgdrager, B., Vliet, K. van & Mechelen, W. (2006). Naar een BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. TBV, 14, 99-100.

Stichting Innovatie & Arbeid. (13/12/2018). Van slopend werk tot actieve jobs: regelmogelijkheden als recept voor werkbaar werk. Stichting Innovatie & Arbeid.

Van Hootegem, G, Huys, R, Van Beek, G, & Beens, E. (2008). In het land van Flanders synergy: Werken en ondernemen in een innovatieve economie. Leuven: Acco.

Van Meersbergen, E., & De Vries, P. (2013). Handelingsgericht werken in passend onderwijs: Achergronden, aanpak en hulpmiddelen. S.l: S.n.

Van Oudenhoven, J.P., & Giebels, E. (2004). Groepen aan het werk (Vijfde druk ed.). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Vasse, R. (1997). The development, implementation and evaluation of two worksite health programs aimed at preventing alcohol problems. Proefschrift. Maastricht: Health Research Institute for prevention and CARE (HEALTH).

Wanous, J.P., Rechers, A.E. & Hudy, M.J. (1997). Overall job satisfaction: how good are single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82, 247-252.

Wegge, J., Schmidt, K., Parkes, C. & Dick, K. (2007). ‘Taking a sickie’: Job satisfaction and job involvement as interactive predictors of absenteeism in a public organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 77-89.

Willemsen, M.C., Vries, H. de, Breukelen, G. van & Genders, R. (1998). Long-term effectiveness of two Dutch worksite smoking cessation programs. Health Education Behavior, 25, 418-435.

Ybema, J.F., Sanders, J. & Vroome, E. (2006). Cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG): Methodologie en eerste resultaten 2004-2006. Hoofddorp: TNO.

Alouette Hellebuyck:
Adair, J.G. (1984) ‘The Hawthorne effect: A reconsideration of the methodological artifact’, Journal of Applied Psychology, 69, 334-45.

Aiello, J.R. & Kolb, K.J. (1995) ‘Electronic performance monitoring and social context: Impact on productivity and stress’, Journal of Applied Psychology, 80, 339-53.

Anderson, N. & Prutton, K. (1993) ‘Occupational psychology in business: Strategic resource or purveyor of tests?’, The occupational Psychologist, 20, 3-10.

Arnold, J. (1995). Financial Accounting. US: Pearson Education (Us).

Arnold, J., & Clark, M. (2016). Running the penultimate lap of the race: A multimethod analysis of growth, generativity, career orientation, and personality amongst men in mid/late career. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89(2), 308-329.

Bandura, A. (1977a) ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change’, Psychological Review, 84, 191-215.

Blacker, F. & Brown, C. (1986) ‘Alternative models to guide the design and introduction of the new information technologies into work organizations’, Journal of Occupational Psychology, 59, 287-314.

BRT. Uitzending door derden. (1993). Automatiseren op mensenmaat. Brussel: Algemeen Christelijk Vakverbond.

Cheung, Raysen, & Arnold, John. (2010). Antecedents of Career Exploration among Hong Kong Chinese University Students: Testing Contextual and Developmental Variables. Journal of Vocational Behavior, 76(1), 25-36.

Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting in Genève, op 26 juni 1978 (09/08/2011). Belgische Staatsblad, 2011204006

Dijksta, J. en Lee, N. van der (2002). Competentiemanagement in de praktijk. Schiedam: Scriptum.

Dutillieux, W. (2006). De invloed van corporate governance op de waardering en prestaties van ondernemingen. Tijdschrift Voor Economie En Management, (2), 337-338.

Ely, R.J. & Thomas, D.A. (2001) ‘Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes’, Administrative Science Quarterly, 46, 229-73.

Forrier, Anneleen, Sels, Luc, Van Hootegem, Geert, De Witte, Hans, & Vander Steene, Tom. (2002). Tijdelijke arbeidsrelaties en 'employability': Een nieuwe vorm van werkzekerheid. Steunpunt WAV; Leuven.

Geurts, Karen, Herremans, Wim, Malfait, Dirk, Slenders, Wendy, & Van Mechelen, Natascha. (2001). De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten. Over.Werk. Tijdschrift Van Het Steunpunt WAV, 11(1), 103-107.

Grayson D. (1992) Assessing Work Organisation Needs in the Light of New Technology. In: Pornschlegel H. (eds) Research and Development.

Groep INTRO. (2017). Jaarverslag Groep INTRO 2017. Brussel: Groep INTRO.

Highhouse, S. (1999) ‘The brief history of personnel counseling in industrial-organizational psychology’, Journal of Vocational Behavior, vol. 55, pp. 318-36.

Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2011). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Business Contact.

Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International differences in work-related values. London: Sage.

Hofstede, G. (2013). Futures for work. Nederland: Springer.

Huiskamp, R, Van Dalen, E.J, & Gründemann, R. (2005). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap: Een bijzondere arbeidsrelatie. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., Jrg. 21 (2005) nr. 3, p. 211-225.

Inkson, K. & Arnold, J. (2014). Understanding Careers - Metaphores of Working Lives. Thousand Oakes, Californië, VS: Sage Publications Ltd.

Jackson, S.E., Brett, J.F., Sessa, V.I., Cooper, D.M., Julin, J.A. & Peyronnin, K. (1991) ‘Some differences make a difference: Individual dissimilarity and group heterogeneity as correlates of recruitment, promotions, and turnover’, Journal of Applied Psychology, 76, 675-89.

Kandola, B. & Fullerton, J. (1994) Managing the Mosaic: Diversity in action. London: Institute for Personnel & Development.

Kandola, B. (2009). The Value of Difference. Oxford: Pearn Kandola Publishing.

Kandola, B. (2018). Racism at Work. Oxford: Pearn Kandola Publishing.

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming (16/11/2018). Belgische Staatsblad, 018204766

Konrad, A.M. (2003) ‘Defining the domain of workplace diversity scholarship’, Group & Organization Management, 28, 4-17.

Mestdagh, A. (2009). Tewerkstelling van studenten op de Vlaamse schaarse arbeidsmarkt (Eindw. Toegepaste Psychologie). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Ming Nie, Alejandro Armellini, Sue Harrington, Kelly Barklamb, & Ray Randall. (2010). The role of podcasting in effective curriculum renewal. Research in Learning Technology, 18(2), Research in Learning Technology, 1 juli 2010, Vol.18(2).

'Kind bij huiswerk begeleiden'. (2018, november 20). Leren je kind bij zijn huiswerk te begeleiden. Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant, p. 44.

Nevens, K. (2011). De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer (ICA-reeks. Algemene reeks 1). Brugge: Die Keure.

Punch opent leerfabriek’. (2018, december 14). Punch opent "leerfabriek" voor werknemers en scholen. Het Belang van Limburg/Hasselt, p. 1.

Sarkis, J., Graves, L. (2018, september 20). The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors. Journal of Cleaner Production, pp. 576-587.

Schneider, B. (1987) ‘The people make the place’, Personnel Psychology, 40, 437-53.

Scianna, C., Niccolini, F., Bianchi, C.N. & Guidetti, P. (2018). Applying organization science to assess the management performance of Marine Protected Areas: An exploratory study. Journal of Environmental Management, Volume 223, p. 175-184.

Silvester, J. & Arnold, J. (2004). Work Psychology - Understanding Human Behavior in the Workplace. Amsterdam: Pearson Education Limited.

Silvester, J., Wyatt, M., & Randall, R. (2014). Politician personality, M achiavellianism, and political skill as predictors of performance ratings in political roles. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(2), 258-279.

Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, J.P. (1983) ‘Organizational citizenship behavior: Its nature & antecendents’, Journal of Applied Psychology, 68, 653-63.

Trends op de vlaamse arbeidsmarkt. (2011). Over.werk : Tijdschrift Van Het Steunpunt WSE., In: Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE., 21 (2011) 4 ; p. 8 - 72.

Van der Elst, C. (2006). Corporate governance op het snijvlak tussen wetgeving en aanbeveling: Een praktijkstudie. Accountancy En Bedrijfskunde. Maandschrift, In: Accountancy en bedrijfskunde. Maandschrift, Jrg. 26 (2006) nr. 1, p. 11-24.

Van Gramberen, M., Bracke, Pol., & De Crom, Johan. (2010). Wendbaar werken: Inzichten en praktijkervaringen in innovatieve arbeidsorganisatie. Heverlee: Flanders Synergy.

Vlaamse sociale partners & Duffelcoat. (2000). Allochtonen op de arbeidsmarkt (De late shift). Brussel: Algemeen Christelijk Vakverbond.

Vlaamse sociale partners, SERV & Look at it. (2001). Zelfstandig of werknemer (De late shift). Brussel: Algemeen Christelijk Vakverbond.

Vos, A. (2008). Het effect van de arbeidsdeling op het innovatieve vermogen bij Vlaamse organisaties: Een kwantitatieve studie aan de hand van PASO data uit 2001-2003. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Sociale wetenschappen. Hu, P. (2005). Corporate governance. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Vos, M, Otte, J, & Linders, P. (2002). Communicatie & planning: Het maken van een strategisch communicatieplan. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

Wall, T.D. (1982) ‘Perspectives on job redesign’, in J.E. Kelly & C.W. Clegg (eds), Autonomy and Control in the Workplace. London: Croom Helm.

'Werknemer is minder gemotiveerd'. (2018, december 17). Werknemer is minder gemotiveerd wanneer collega meer verdient. Metro Time, p. z.p.

Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 (23/09/2013). Belgische Staatsblad, 2012015180

Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft (16/07/2013). Belgische Staatsblad, 2013204071

Febe Vandenberghe
(Producer), B. N. (Regisseur). (1988). Robots, een las()tpost?: Technologische innovatie op de werkvloer [Film].

A. (. (2018, oktober 15). GO! Pro. Opgeroepen op december 10, 2018, van http://pro.go.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-enarbeidsorganisatie/arbeidsreglement

Adriaenssens, S., Verhaest, D., Van den Broeck, A., Proost, K., & Berings, D. (2014). De arbeidsparticipatie van Vlaamse scholieren. 281-301.

Coillie, H., Van den Broeck, A., Lens, W., & De Witte, H. (2010). Motivatieprofielen van werknemers: Het belang van de kwaliteit van de motivatie. Het Steunpunt WSE, 26-32.
Deketelaere A, K. G. (sd). Spanningsvelden in de klinische leeromgeving. Een exploratieve studie van stage-ervaringen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, p. 103-112.

Driessche, J. V. (sd). Maakt jouw organisatie ten volle gebruik van wat je te bieden hebt? 12.
Geets, J., Pauwels, F., & Wets, J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt. 434.

Jan, D. M. (Regisseur). (1991). Kantoorwerk [Film].

Lynn, V. (2013). Van sociale economie naar reguliere arbeidsmarkt: Onderzoek naar doorstromen van doelgroepnemers. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Patrick, V. L. (Regisseur). (1997). Grenzen aan de handel [Film].

Robert, V. N. (2008). CEO's over leren: interview Pamela Boumeester, NS Poort: 'Ik verbind talent aan normen en organisatiedoelen'. Leren in organisaties, p. 33-35.

Statistiekvlaanderen.be. (sd). België: Departement Kanselarij en Bestuur.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., & De Witte, H. (2009). De Zelf-Determinantie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag&organisatie, 20 .

Van Der Mije Remco, W. T. (2011). Huisvesting als strategisch instrument om organisatiedoelen te realiseren. FMM Facility management magazine, p. 14-17.

Vandercammen, J. (2015-2016). Impact van vergrijzing op de

Vansteenkiste, M. (2017). Zes vragen aan een expert: motivatie. maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, 10-11.

Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2017). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de ZelfDeterminatie Theorie. Leuven: Acco.

Wambacq, E. (2006). Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie. De Innovatieve Bende voor de Vlaamse Overheid, 30.

Wambacq, E. (2012, Juni 3). Innovatieve arbeidsorganisatie. Prezi.

Gesquiere Sien

1.Aarts, N., Haar, M. ter, & Verhoeven, P. (2012). Samen voor zichzelf. In
M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 66, 4, pp. 70-97.
2.Andreu, L., Sanchez, I., & Mele, C. (2010). Value co-creation among retailers
and consumers New insights in to the furniture market. In Journal of Retailing
and Consumer Services, 17, pp. 241-250.
3.Banks, J., & Deuze, M. (2009). Co-creative labour. In International Journal
of Cultural Studies, 12, (5), pp. 49-431.
4.Bogers, M., Afuah, A., & Bastian, B. (2010). Users as Innovators A Review,
Critique, and Future Research Directions. In Journal of Management, 36 (4),
July, pp. 857-875.
5.Bolton, R., & Saxena-Iyer, S. (2009). Interactive Services A Framework, Synthesis and Research Directions. In Journal of Interactive Marketing, 23, pp.
91-104.
6.Christensen, C. (2002). The Innovator’s Dilemma The Revolutionary Book
that Will Change the Way You Do Business. New York: Collins Business
Essentials.
7.Cohen, W.M., & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity A new perspective on learning and innovation. In Administrative Science Quarterly, 35, pp. 128-152.
8.Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers the next step in marketing
theory? In Marketing Theory, 9, (3), pp. 315-339.
9.Dijck, J. van, & Nieborg, D. (2009). Wikinomics and its discontents a critical
analysis of Web 2.0 business manifestos. In New Media & Society, 11, (4),
pp. 855-874.
10.Dong, B., Evans, K.R., & Zou, S. (2008). The effects of customer participation
in co-created service recovery. In Journal of the Academy of Marketing
Science, 36, pp. 123-137.
11.Edvardsson, B., Tronvoll, B., & Gruber, T. (2011). Expanding understanding
of service exchange and value co-creation a social construction approach. In
Journal of the Academy of Marketing Science, 39, pp. 327-339.
12.Etgar, M. (2008). A descriptive model of the consumer co-production process. In Journal of the Academy of Marketing Science, 36, pp. 97-108.
13.Fournier, S., & Avery, J. (2011). The uninvited brand. In Business Horizons,
875, pp. 1-15.
14.Füller, J., & Matzler, K. (2007). Virtual – Product Experience and Customer
Participation – a Chance for Customer Centred, Really New Products. In
Technovation, 27, (6/7), pp. 378-87.
15.Füller, J. (2010). Refining virtual co-creation from a consumer perspective. In California Management Review, 52, (2), Winter, pp. 98-122.
16.Kittur, A., Kraut, R.E. (2008). Harnessing the Wisdom of Crowds in Wikipedia
Quality Through Coordination. In Proceedings of the 2008 ACM conference
on Computer supported cooperative work, pp. 37-46.
17.Kostakos, V. (2009). Is the crowd’s wisdom biased? A quantitative analysis of three online communities. In Adjunct proceedings of IEEE SocialComm,
International Symposium on Social Intelligence and Networking (SIN09)
August 29-31. Canada: Vancouver.
18.Kowalkowski, C. (2011). What does a service-dominant logic really mean for manufacturing firms? In CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology,124, pp. 1-8
19.Kozinets, R.V., Hemetsberger, A., & Schau, H.J. (2008). The Wisdom of Consumer Crowds. Collective Innovation in the Age of Networked Marketing. In Journal of Macromarketing, 28, (4), December, pp. 339-354.
20.Kuipers, H., Amelsvoort, P. van, & Kramer, E.-H. (2010). Het nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie. Leuven: Acco Uitgeverij, 2010.
21.Lusch, R.F., & Vargo, S.L. (2006). Service-dominant logic as a foundation for
general theory. In R.F. Lusch & S.L. Vargo (Eds), The service-dominant logic of
marketing dialog, debate, and directions. New York: M.E. Sharpe, pp. 406-20.
22.Mason, W., & Watts, D.J. (2009). Financial Incentives and the ‘Performance
of Crowds’. In KDD-HCOMP ‘09, June 28.
23.Möller, K., Rajala, R., & Westerland, M. (2008). Service Innovation Myopia?
A New Recipe for Client-Provider Value Creation. In California Management
Review, 50, (3), Spring, pp. 31-45.
24.Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. In Academy of Management Review, 22, pp.242-266.
25.Normann, R., & Ramírez, R. (1993). From Value Chain to Value Constellation
Designing Interactive Strategy. In Harvard Business Review, 71, July/August, pp. 65-77.
26.Nuttavuthisit, K. (2010). If you can’t beat them, let them join The development of strategies to foster consumers’ co-creative practices. In Business Horizons, 53, pp. 315-324.
27.Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press. Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences the next practice in value creation. In Journal of Interactive Marketing, 18, (3), Summer,
pp. 5-14.
28.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., & Venkaratam, S.K. (2000). Consumer
centricity. In Information Week, April 10, online.
29.Ramaswamy, V. (2009). Leading the transformation to co-creation of value.
In Strategy & Leadership, 37, (2), pp. 32-37.
30.Ramaswamy, V. (2010). It’s about human experiences … and beyond, to cocreation. In Industrial Marketing Management, 06.030, pp. 1-2
31.Roser, T., & Samson, A. (2009). Co-creation new paths to value. London:
Promise/LSE Enterprise.
32.Rowley, J., Kupiec-Teahan, B., & Leeming, E. (2007). Customer community
and co-creation a case study. In Marketing Intelligence & Planning, 25, (2),
pp. 136-146.
33.Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds Why the Many Are Smarter
Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies,
Societies and Nations. New York: Doubleday.
34.Thijs, N., & Staes, P. (2008). European Primer on Customer Satisfaction
Management. Maastricht EIPA/CAF.
35.Vaccaro, I.G., Jansen, J.J.P., Van Den Bosch, F.A.J., & Volberda, H.W. (2012).
Management Innovation and Leadership The Moderating Role of Organizational
Size. In Journal of Management Studies, 49, (1), January, pp. 28-50.
36.Vargo, S.L., & Lusch, R.F. (2008a). Service-dominant logic continuing the
evolution. In Journal of the Academy of Marketing Science, 36,(1), pp. 1-10.
37.Vargo, S.L., Maglio, P.P., & Akaka, M.A. (2008b). On value and value
co-creation A service systems and service logic perspective. In European
Management Journal, 26, pp. 145-152.
38.Volberda, H., Jansen, J., Tempelaar, M., & Heij, K. (2011). Monitoren van
sociale innovatie slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren
In Tijdschrift voor HRM, 1, pp. 85-110.
39.Xie, C., Bagozzi, R.P., & Troye, S.V. (2008). Trying to prosume toward a
theory of consumers as co-creators of value. In Journal of the Academy of
Marketing Science, 36, pp. 109-122. 2.2Bronvermelding Bis