Basisteksten

Gelieve hier allemaal jullie artikel/boek te plaatsten zodat niemand hetzelfde heeft.

Jodi: boek: Robbins, S. en Judge, T. (2015). Gedrag In organisatie. In N. Robbins, P. Stephen, diversiteit in organisaties (pp 21-49). Amsterdam: Pearson.

Sien:tucht, toezicht en kwaliteit jeugdbescherming

Kayley: Sanders, Jos, Ybema, Jan Fekke, Jans, Marielle, & Hildebrandt, Vincent. (2010). Actief leefstijlbeleid in de arbeidsorganisatie: Werkt het? Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., No:26(Iss:1), In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., 26(2010)1 ; p. 59-74. Geraadpleegd op: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71163010830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_content_tab&query=any,contains,actief%20leefstijlbeleid%20in%20de%20arbeidsorganisatie%20werkt%20het,%20j%20sanders&sortby=rank&offset=0

Febe: Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie

Vic

Dam, K. van; Vuuren, T. van; Heijden, B.I.J.M. van der. (2016). De duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een overzicht. Gedrag en Organisatie, vol. 29, iss. 1, pp. 3-27.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License