artikels

Plaats hierin welk artikel/boek je hebt. Je mag niet hetzelfde hebben.

Jodi: Gedrag in organisatie: conflicten en onderhandelingen.

Febe: Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie